foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku


Życie szkoły

Tekst nowy

Czytaj więcej

Plan lekcji

.

Sprawdź

E-Dziennik

.

Sprawdź

Jadłospis

.

Sprawdź

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Klasa pierwsza

Odział przedszkolny

 

Przypominamy o konieczności złożenia potwierdzenia woli

 

 

Uwaga!

Od 25. 05.2020 r. wznawia działalność biblioteka szkolna.


 

Wypożyczane  będą wyłącznie lektury i wyłącznie uczniom klas ósmych, po uprzednim zamówieniu konkretnej książki u bibliotekarza przez e- dziennik - maile należy kierować do nauczyciela bibliotekarza Małgorzaty Mirkowskiej.

Odbiór zamówionej książki przez ucznia/rodzica odbywa się po otrzymaniu informacji zwrotnej od bibliotekarza, zawierającej termin i godzinę odbioru. W bibliotece może przebywać oprócz bibliotekarza tylko jeden uczeń/rodzic. Osoby przebywające w bibliotece muszą być w maseczkach i rękawiczkach.

 

Zwrot wypożyczonych książek i podręczników odbędzie się w czerwcu wg ustalonych zasad, informacje  zostaną podane w specjalnym komunikacie na stronie szkoły.

 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWYCH TERMINÓW REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS 8
 
Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
 
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
 
Terminy uzupełnienia wniosków
 
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br.– o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.
 
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r. 
 
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
 
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.