foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary

                                                                                               /Rabindranth Tagore/

 

       Biblioteka ruszyła pełną parą od początku istnienia szkoły. Księgozbiór został zapoczątkowany książką "Cudowna podróż" Selmy Lagerlof. Biblioteka pozyskiwała woluminy poprzez kupno oraz gromadząc dary od czytelników. Księgozbiór został powiększony dzięki przekazaniu książek przez likwidowane placówki: Szkołę Podstawową nr 7, Świetlicę Cukrowniczą, Państwowy Dom Dziecka "Przyjaźń" i Przedszkole Cukrownicze. Nasza szkoła przyszła z pomocą nowopowstałym placówkom, przekazując część swoich zbiorów: Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 3 oraz Powiatowemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu i Państwowemu Domowi Dziecka "Na Skarpie". "Cudowna podróż" trwa do dziś. Uczniowie chętnie wypożyczają książki oraz spędzają czas w czytelni.

 

 

Obsada:

Obecnie w bibliotece pracują: Małgorzata Mirkowska, Katarzyna Mazurkiewicz    

Byli pracownicy biblioteki:  Genowefa Czerniga, Mirosława Przybyło, Maria Lubera - Stienss, Beata Olińska, Leokadia Prędota, Jadwiga Śmiech

 

Godziny otwarcia:

Wypożyczalnia:

poniedziałek - 8.00-14.00

wtorek - 9.30 - 15.30

środa - piatek  8.00 - 14.00

 

Koło biblioteczne - wtorek 8.00-9.30

Czytelnia:

poniedziałek    7.45 - 15.00                      

wtorek              8.00 - 15.00

środa                8.00-9.50 ; 10.35-15.00                     

czwartek           7.45 - 13.45

piątek               8.00. - 8.55; 9.40-13.45

koło biblioteczne - piątek 12.45-13.30

koło gier planszowych - czwartek12.45-13.30

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2//2014/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8

 im. M. Kopernika w Malborku

 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie

określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, rodzice ucznia/prawni opiekunowie zobowiązani są do pokrycia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1.      Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

·         kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

·         kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

·         kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

 W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

2.      Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

·         do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

·         do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,

rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest odkupić dany podręcznik i dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie ustalonym z nauczycielem bibliotekarzem.