foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

Oferta edukacyjna

 


Oferta zajęć dla klas 1-3

Koło Przyjaciół Zamku - J. Głodnicka

Poniedziałek

Perełki - J. Głodnicka godz. 16.30-17.00

Czwartek

Zajęcia plastyczne - J. Dmytryszyn, godz. 8.55-9.40

Koło matematyczne - A. Sobuś;  godz. 16.15-17.00 do 15 marca 2018 r.

Gry bez prądu - A. Sobuś;  godz. 12.45-13.30 od 15 marca 2018 r.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia - W. Mirkowski; godz.  16.15-17.00 do 15 marca 2018 r.

Piątek

Gry bez prądu-  B. Olchowicz;  godz. 10.50-11.35 do 15 marca 2018 r.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Pisemna zgoda rodziców, w przypadku dzieci, które nie korzystają ze świetlicy, przyprowadzanie i odbieranie dzieci po zajęciach przez rodziców.

2. Liczba uczestników do 10 osób, zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami, w przypadku zajęć teatralnych i wokalnych decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.

3. Wychowawca klasy odnotowuje, które dzieci uczestniczą w zajęciach.

4. Dziecko może korzystać z jednego typu zajęć.

5. Dzieci przebywające w świetlicy korzystają także z zajęć w ramach planu pracy świetlicy.