foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

             

 

 

     

 

 

 

Z ostatniej chwili

 

Informator dla klas 8

 

II Liceum Ogólnokształcące w Malborku

Do pobrania:   informator      plakat

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

 

Do pobrania: informator       plakat  link: https://drive.google.com/file/d/1gJLP9Kb3CT6gypT6j7Ce9FRBdKD7yJN9/view

 

 

 

 

Egzamin - aktualny informator

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Dodatkowe informacje - wytyczne dla uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu wniosków zakwalifikowała dzieci do opieki w świetlicy. Lista dzieci dostępna w szkole.

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

 

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja do świetlicy na nowy rok szkolny odbywa się pod koniec mijającego roku szkolnego(w miesiącach V - VI), w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 2. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY wraz z załącznikami, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 3. Rekrutacji do świetlicy dokonuje powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.
 4. Kwalifikując dziecko do świetlicy w/w komisja bierze pod uwagę:
  • brak możliwości sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem z powodu wykonywania pracy zawodowej przez obojga rodziców (udokumentowane zaświadczeniem z zakładu pracy ze skazaniem: miejsca zatrudnienia, wymiarem etatu i na jaki okres została zawarta umowa),
  • wiek dziecka (w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najmłodsze, rozpoczynające naukę w szkole),
  • trudną sytuację rodzinną dziecka np. problemy materialne rodziny, rodzina niepełna, dysfunkcyjna.
 5. Harmonogram rekrutacji określa dyrektor szkoły, podany jest on do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 6. Po zakończeniu rekrutacji, o każdym dodatkowym przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje dyrektor.

II. Zasady ogłaszania wyników rekrutacji:

Listę dzieci zakwalifikowanych do świetlicy ogłasza się w formie pisemnego ogłoszenia na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy przy świetlicy szkolnej.                                                                           

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - do pobrania         

 

Reforma edukacji "Dobra Szkoła"

https://men.gov.pl/

http://www.kuratorium.gda.pl/

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

 

Wyposażenie ucznia na basen

Na zajęcia z pływania uczeń powinien być wyposażony obowiązkowo w:

- strój do pływania (dziewczęta - strój jednoczęściowy, chłopcy – kąpielówki)

- klapki basenowe

- czepek

- ręcznik

- mydło (zabronione jest przynoszenie mydła w szklanych pojemnikach)

Dodatkowo uczeń może posiadać okularki do pływania i suszarkę do włosów.

Zabrania się przynoszenia na basen biżuterii.

 

 

Reforma edukacji "Dobra Szkoła"

https://men.gov.pl/

http://www.kuratorium.gda.pl/

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

1596741
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszystkie
3
12
88
1596546
154
274
1596741

. 3.238.51.211
IP Twojego komputera

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.