foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy w Szkole Podstawowej nr 8 w Malborku

 

Informacja

 

 W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie ucznia jest dobrowolne i leży po stronie opiekunów prawnych, którzy decydują, czy dziecko będzie posiadało polisę ubezpieczeniową.

 

Jednocześnie należy pamiętać, że brak opłaconej polisy wyklucza odszkodowanie w razie zdarzenia losowego, urazu, wypadku dziecka, co bywa szczególnie  istotne w związku z zajęciami i zawodami sportowymi, wycieczkami i zabawami dzieci.

 

 

O fakcie ,czy dziecko jest ubezpieczone czy nie, prosimy poinformować wychowawców klas.

 

Apele podsumuwujące rok szkolny 2018/2019

 

Czytaj więcej: Apele

Uwaga!

W czwartek, 13 czerwca 2019 r. o godz. 16.15 odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

 

Dni otwarte dla ósmoklasistów
 
W dniach 14, 17 i 22 maja uczniowie klas ósmych uczestniczyli w dniach otwartych w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Liceum Ogólnokształcącym nr 2 i Zespole Szkół nr 3 w Malborku.
Młodzież miała możliwość uzyskania informacji o kierunkach kształcenia proponowanych w roku szkolnym 2019/2020 oraz poznania szkół poprzez prezentacje, quizy i gry. Uczniowie uczestniczyli w pokazach doświadczeń, poczęstunkach i
pokazie kuchni molekularnej, quizach językowych i zajęciach na sali gimnastycznej, podczas których bawili się przy tańcu zwanym „Belgijką”.
 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, na której można było wylosować gadżety takie jak kubki z logo liceum nr 2, notesy, itp. Można było spróbować swoich sił w turnieju gier komputerowych i tematycznym escape roomie. Mamy nadzieję, że odwiedziny w szkołach pomogą uczniom wybrać dalszą ścieżkę kształcenia.